Screenshots

Description

Phần mềm Dịch tễ Việt Nam:
- Nơi cung cấp thông tin và quản lý thông tin Dịch tễ cá nhân, gia đình và tổ chức
- Là công cụ hỗ trợ tương tác, quản lý và sử dụng trong các hoạt động Dịch tễ
- Là nơi theo dõi các vấn đề về Dịch tễ (ví dụ: Covid, Vắc xin, phòng chống dịch, Điểm chống dịch,...)
- Là công cụ khai báo y tế, khai báo khác liên quan đến dịch tễ
- Là công cụ hiển thị địa điểm Dịch tễ bằng Bản đồ
- Là công cụ phòng, chống, cung cấp thông tin về Dịch tễ
...

App Privacy

The developer, Thiên Khôi, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like