Dabas Tūrisms 4+

Dabas aizsardzības pārvalde

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Mobilā lietotne «Dabas Tūrisms» sniedz iespēju īsā laikā saplānot dienu skaistai pastaigai vai izbraucienam dabā. Tā palīdz rast atbildes uz jautājumiem – kur šodien doties vai ko darīt, jo tajā ir vairāk nekā 500 dažādu dabas tūrisma galamērķu – gan dabas takas, gan skatu vietas, torņi, visā Latvijas teritorijā.
Lietotnes saturs ir sakārtots 10 dažādās kategorijās, kas ļauj ērti izvēlēties sev piemērotāko veidu ceļošanai dabā. Lai iedrošinātu sevi pamēģināt, sākumā vari doties virtuālās tūres un noskatīties kādu no 5 īsfilmām par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju daudzveidību Latvijā. Tās patiesi pārsteigs un neliks vilcināties, lai autu kājas un dotos izbaudīt dabas skaistumu, kuru patiesi sajust var, tikai atrodoties tajā.


The mobile app «Nature Tourism» provides an opportunity to plan a day for a beautiful walk or ride in the short run. It helps to find answers to questions – where to go or what to do today, because it has more than 500 different nature tourism destinations – nature trails, sightseeing places, viewing towers throughout Latvia. The app's content is organised into 10 different categories that make it easy to choose the right way to travel in nature. To encourage yourself to try, you can start by going virtual tours and watching one of the 5 short films about diversity of specially protected nature areas in Latvia. They will really surprise and challenge you go to enjoy the beauty of nature that you can really feel only when you are in it.

Мобильное приложение «Природный туризм» предоставляет возможность в короткий срок спланировать день для прогулки на природе. Онo помогает найти ответы на вопросы – кудa сегодня отправиться или что делать, так как в нем имеется более 500 пунктов назначения природнoгo туризма – природные тропы, обзорные вышки, обекты осмотра на всей территории Латвии. Содержание приложения упорядочено в 10 различных категориях, позволяющих удобно выбрать наиболее подходящие для себя виды путешествий в природе. Чтобы осмелиться попробовать, сначала можно отправиться в виртуальный тур и посмотреть один из 5 короткометражных фильмов о разнообразии особо охраняемых природных территорий в Латвии. Они действительно удивят и помогут принять решение идти и наслаждаться красотой природы, которую в полной мере можно почувствовать, только находясь в ней.

What’s New

Version 1.4.0

Nelieli lietotnes papildinājumi un uzlabojumi

App Privacy

The developer, Dabas aizsardzības pārvalde, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Travel
Travel
Travel
Travel
Travel
Travel