Decentralizovaná energetika 3D 4+

Simopt, s.r.o.

Navrženo pro iPad

    • Bezplatné

Snímky obrazovky

Popis

Aplikace „Decentralizovaná energetika 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů různých energetických zařízení přiblíží, co se skrývá pod pojmem decentralizovaná efektivní energetika. Poskytne vám zajímavé informace o rozšíření a perspektivách lokálních energetických zdrojů, především obnovitelných, vysvětlí principy a zákonitosti jejich fungování a objasní jejich vliv na výkonovou bilanci i stabilitu dodávek elektrické energie a tepla. Pochopíte, proč je současným trendem energetiky decentralizace, proč je částečné vykrývání spotřeby místní efektivní výrobou elektřiny důležité a jak se celkově mění vnímání doposud minoritních energetických zdrojů.

Seznamování s decentralizovanou energetikou začíná pohledem na 3D model části krajiny se zvýrazněnými objekty, které tvoří malé výrobní jednotky elektřiny, nebo mají určitý vztah k modernímu decentralizovanému energetickému systému. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze krajinu s objekty prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Významné objekty umožňují vnoření do nových scén s detailními 3D modely zařízení, ostatní doplňující objekty obsahují pouze krátký vysvětlující popis. V detailním zobrazení je dostupná další, textově-obrazová informační úroveň aplikace, která kromě popisu významu, konstrukce a typů vybraného zdroje nabízí též množství ilustračních fotografií.

Při procházení jednotlivých objektů aplikace se dozvíte nejen to, které energetické zdroje jsou v decentralizované energetice zastoupeny, ale i jak se taková moderní energetika řídí a provozuje, a do jaké míry je bezpečná a ekologická. Kromě známých alternativních zdrojů je pozornost věnována kogeneračním plynovým zdrojům, perspektivní vodíkové energetice a malým modulárním jaderným reaktorům. V souvislosti s větším zastoupením intermitentních zdrojů v energetickém mixu jsou vysvětleny způsoby a možnosti akumulace energie nebo výhody virtuálních elektráren. U relevantních objektů je představena činnost společnosti ČEZ ESCO – poskytovatele moderních a flexibilních energetických řešení.

S decentralizovanou efektivní energetikou souvisí i rozšíření chytrých domů, které přechází z role čistě pasivního spotřebitele elektřiny na roli výrobně spotřební. Malé elektrárny na jejich střechách společně s bateriovými systémy začínají pomalu ovlivňovat chování distribuční soustavy. V této části aplikace se ještě dozvíte o zajímavém vztahu energetiky a nastupující elektromobility.

Po načerpání teoretických informací o nejčastěji zastoupených energetických zdrojích si můžete v aplikaci zahrát zábavnou hru, spočívající ve skládání různých 3D modelů energetických zařízení z jejich částí. Zkuste se vžít do role konstruktéra, potrénovat prostorovou představivost a složit si třeba vodní mikroturbínu, zajímavý Stirlingův motor nebo model malého modulárního reaktoru.

Novinky

Verze 2.0

Podpora nových zařízení.

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář „Simopt, s.r.o.“ uvedl, že součástí opatření na ochranu soukromí v této aplikaci může být zpracování dat níže popsanými způsoby. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Postupy v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit, například v závislosti na funkcích, které používáte, nebo na vašem věku. Další informace

Další od tohoto vývojáře

Games
Education
Lifestyle
Education
Travel
Health & Fitness

Také by se vám mohlo líbit

Education
Education
Education
Education
Education
Education