DHTN Bình Phước 4+

Nguyen Long

Designed for iPhone

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Bình Phước là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Bình Phước là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc, giúp tạo lập một môi trường điều hành tác nghiệp điện tử mọi lúc, mọi nơi.

What’s New

Version 1.0.2

+ Ký số văn bản word
+ Fix bug

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Nguyen Long, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Finance
Business
Finance
Productivity
Productivity
Business