Dictionary Slovak English 4+

Slovensko Anglický Slovník

BitKnights LLC

Designed for iPad

    • 3.0 • 1 Rating
    • $4.99
    • Offers In-App Purchases

Description

Slovensko-anglický slovník s vedúcim postavením na trhu / The leading Slovak English Dictionary and Translator

*** For english description please scroll down ***

500 000 predaných aplikácií * Viac ako 138 000 heslových slov * Vynikajúci anglický predčítajúci modul (v rámci aplikácie je možné ho aktivovať pri zakúpení) * Integrovaný Google/Bing Translate * Slovné spojenia a synonymá * K jeho používaniu nie je potrebné internetové pripojenie (okrem funkcie Google/Bing Translate)

Slovensko-anglický slovník a prekladač sa jednoducho používa, je rýchly a ľahko sa ovláda. Program je univerzálny, preto stačí, ak si ho zakúpite len raz a potom ho môžete používať aj na svojom iPhone, iPad alebo iPod Touch.

Hlavné funkcie:
- Viac ako 138 000 heslových slov
- Automatické rozpoznávanie jazykov vo vyhľadávacom režime
- Nie je potrebné používať diakritiku
- Rýchle vyhľadávanie: vo vyhľadávacom režime počas písania slovník prejde na príslušné slovo, čím umožní, že budete vidieť nielen konkrétne slovo, ale aj ďalšie slová v jeho blízkosti
- Vyhľadávací režim: umožňuje vyhľadávanie všetkých takých slovných spojení, v ktorých sa dané slovo alebo jeho vyskloňované/vyčasované tvary nachádzajú
- Detailná obrazovka so synonymami a slovnými spojeniami daného slova
- Ak sa na detailnej obrazovke dotknete ktorékoľvek slova, zobrazia sa o ňom všetky jeho podrobnosti. Takto sa používanie slovníka stáva neuveriteľne jednoduchým a rýchlym.
- Kopírovanie na detailnej obrazovke: podržte stlačené dané slovo alebo slovné spojenie
- Predčítanie na detailnej obrazovke: ak klepnete na ktorékoľvek anglické slovo alebo slovné spojenie, ľudským hlasom sa vám predčíta (anglické predčítanie si môžete aktivovať pri zakúpení aplikácie)
- Synonymá k anglickým slovám (v rámci aplikácie je možné ho aktivovať pri zakúpení)
- Integrovaný Google/Bing Translate (vyžaduje sa internetové pripojenie)
- Integrované Wiki vyhľadávanie (vyžaduje sa internetové pripojenie)
- Výhody: jednoduchšie prezeranie starších vyhľadávaní
- Obľúbené: môžete si zostaviť vlastný zoznam
- Nastavenia: môžete si nastaviť farebné schémy, ikony, nočný režim
- Preklady odosielané vo forme e-mailu

Ak sa vám páči naša aplikácia, ohodnoťte ju!

Selling over 500,000 dictionary apps * More than 138,000 translation pairs * High quality English & Slovak speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

Our Slovak English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database.

Features:
- More than 138,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Slovak speech via In-App Purchase)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it.

What’s New

Version 10.1

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

iPhone X support
Action extension: now you can translate directly from another app
iPad split-view support: run Dictionary and another app side-by-side

This update also includes improvements and bug fixes.

Love Dictionary? Rate us with 5 stars & tell others why we're your favourite translator app!

Ratings and Reviews

3.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Choreosophiac ,

Needs More Features

Thank you for updating for iOS8 compatibility. This app still lacks basic functionality of some other dictionary apps that I'd like to see added. For instance, the Accio Spanish dictionary will direct you to the infinitive form of a verb even if you type in a conjugated form. This app, on the other hand, is basically just a list of words with no interactive element to the app. Slovak grammar is very complicated and such a feature would help users become more familiar with the language. Compare your app also with Conjugation Nation, which gives an exhaustive list of frequently used Spanish verbs conjugated in every tense for reference and drilling. You have a good start, but this app could be so much more! As developers, you might even be able to charge more for it and get a better return on your investment with added functionality. I'll be happy to revise my rating if you start integrating some of these changes for the better.

cooolor ,

Fast, user friendly app!

Fast, user friendly app!

TutuliMutuli ,

Must have for a Slovaks

I have tried quite few translators from app store, everyone has some issue. However, i finally find the right one and work even offline. The best translator for slovak speaking people so far.

App Privacy

The developer, BitKnights LLC, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Education
Education
Education
Education
Education

You Might Also Like

Reference
Reference
Education
Education
Education
Education