DigiCare Anhörigstöd 4+

DigiCare

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

DigiCare Anhörigstöd ger bättre kontakt mellan anhöriga, brukare / patient och personal inom vård och omsorg, t.ex. äldreomsorg och LSS.

Förenklad och förbättrad kommunikation ger ökad delaktighet, trygghet och kvalitet. Snabbt tillgängligt direkt i mobilen.

- Ökad delaktighet i den närståendes dagliga liv
- Underlättar kommunikationen med personalen
- Alla inblandade - anhöriga, brukare / patient, personal - har tillgång till all relevant information på en plats
- Lätt att boka och avboka tjänster t.ex. hemtjänst, ledsagning m.m.
- Enkelt att få hjälp med tilläggstjänster

What’s New

Version 1.15.1

- Ny modul: Kontaktinformation och Länkar
- Några mindre förändringar och förbättringar

App Privacy

The developer, DigiCare, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • User Content
  • Identifiers
  • Sensitive Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Financial Info

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Medical
Medical
Medical
Medical
Medical
Health & Fitness