Screenshots

Description

Begynn leseopplæringen gjennom dette morsomme spillet. Lær bokstaver, bokstavlyder og ord. Øv hjernen på å lære. Spillet brukes i norsk skole.
 
Dragon Minders er et spill som både trener barnets evne til å lære og tilbyr grunnleggende lesetrening. Spillet er tilpasset barn mellom 4-7 år, og samsvarer godt med læringsmål i norskfaget som barna møter 1. og 2. skoleår.

Dragon Minders passer også godt til barn som sliter med å lære seg og lese.
 
Dragon Minders er et spill som lærer barna alfabetets 29 bokstaver samt alle bokstavenes egne lyder (fonemer). Dette er svært viktig for å kunne knekke lesekoden. Når barnet er klar for det, kan ordtreningen starte. Ordene i spillet er valgt på bakgrunn av spesialpedagogers og læreres ønsker, og mange av dem er såkalte høyfrekvente ord. Altså ord som forekommer ofte i setninger og tekst. Ved å kunne lese og gjenkjenne disse ordene vil lesehastigheten øke og leseforståelse kan oppnås raskere og bedre. Bokstav- og ordtreningen finnes i den ene av totalt tre aktivitetsområder i Dragon Minders-verdenen. Antall bokstaver og ord i gitt rekkefølge vil øke i takt med barnets progresjon, og gi viktig arbeidsminnetrening samtidig med mengdetrening i bokstav- og ordlæring.
 
Ildtempelet består av et hjul med flammer i tre ulike farger. Barnets oppgave blir å huske hvilke flammefarger som beskrives med deres engelske fargenavn i riktig rekkefølge. Med andre ord så trenes det på uttalen på engelske fargenavn, samtidig som en skal huske rekkefølgen på dem. Sistnevnte er arbeidsminnetrening. Antallet flammer øker etter hvert som barnet husker riktig rekkefølge på dem. Mengden vil justeres automatisk etter hvor mye barnet husker, og dermed kontinuerlig gi barnet noe å strekke seg etter.

Entene som vi finner i det tredje aktivitetsområdet, er små trær som står på rekker. Her er det ren arbeidsminnetrening, hvor oppgaven blir å huske rekkefølgen på hvilke trær som beveger seg når. Det starter med få trær, men antallet justeres opp (eller ned) etter hva barnet klarer å huske. Målet er å være i yttergrensen for hvor mye arbeidsminnet klarer, for på den måten å forbedre kapasiteten samt gi barnet noe å strekke seg etter.

Like egenskaper for alle tre aktivitetene er at barnet får belønninger ut i fra oppnådd resultat. Belønningene er ulike matsorter som dragen trenger for å vokse seg stor og sterk. Etter hver aktivitet kan barnet gå i dragetempelet og gi dragen sin mat, samt kose med den og høre koselydene den lager.

Dragon Minders er laget i samarbeid med barn, der barna selv har valgt de ulike figurene. Gjennom spillet vil barnets egen drage bli klekket og vokser i takt med utviklingen barnet har i spillet. Det er også en fonetisk test som viser hvor mange bokstaver og bokstavlyder barnet kan. Den er anbefalt å gjøre ved første gangs bruk og etter tre-fire uker.
 
Egenskaper:
* Innovativ læring gjennom utforsking og lek
* Underholdende
* Mengdetrening på store og små bokstaver
* Inneholder alle 29 bokstavene i norske alfabetet
* Bokstavlyder for alle bokstavene
* Høyfrekvente ord som er viktig å lære for å knekke lesekoden
* Dysleksivennlige bokstaver
* Engelske begreper slik som farger
* Arbeidsminnetrening som øker konsentrasjon, korttidshukommelse og evnen til å gjenbruke kunnskap
* Trening av arbeidsminne anbefales spesielt til barn med ADHD, dysleksi, generelle lærevansker, samt fortidligfødte
* Umiddelbar tilbakemelding underveis i spillet på fremgangen
* Din egen drage som vokser i takt med at kunnskapen øker
* Fonetisk test som måler kunnskapsnivå på hvor mange bokstaver og bokstavlyder barnet kan
* Ingen reklame i app
* Ingen kjøp i app

What’s New

Version 1.4

Dragens vekst tempo er justert.

App Privacy

The developer, By Un Mi AS, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like