DToken 4+

D Commerce Bank

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Д Токен е мобилно приложение (софтуерен токен) за автентикация и потвърждаване на трансакции и заявки в платформата за интернет банкиране Д Банк Онлайн, което осигурява удобство, надеждност, мобилност и безкомпромисна сигурност при работата с електронното банкиране.

След като изтеглите приложението е необходимо да регистрирате и активирате своя Д Токен по един от следните начини:
- от електронното банкиране Д Банк Онлайн – меню Настройки – Д Токен;
- от удобен за Вас финансов център на Д Банк.

Основни функции на приложението:
- осъществяване на вход в Д Банк Онлайн;
- потвърждаване на преводи в Д Банк Онлайн;
- потвърждаване на заявки за различни услуги в Д Банк Онлайн – откриване, добавяне и премахване на сметки, издаване, преиздаване и промяна на лимити на банкови карти, иницииране плащания на комунални услуги и задължения към търговци, изпращане на свободни съобщения до банката и др.

Повече за Д Токен, Д Банк Онлайн и останалите продукти и услуги на Д Банк можете да прочетете на www.dbank.bg или като се свържете с нас на online@dbank.bg или 0700 40 400.

D Token is a mobile application (software token) for authentication and confirmation of transactions and requests in the D Bank Online platform, which provides convenience, reliability, mobility and uncompromising security when working with the electronic banking.

After downloading the application you need to register and activate your D Token in one of the following ways:
- by the e-banking service D Bank Online - Settings menu - D Token;
- in a convenient financial center of D Bank.

Minimal requirements:
- The D Token mobile application runs under the minimum iOS 12 operating system;
- Camera;
* The D Token mobile app is completely free and can be used without internet connectivity.

Main features of the application:
- authentication upon entry into D Bank Online;
- confirmation of transfers in D Bank Online;
- confirmation of requests for various services at D Bank Online - opening, adding and removing accounts, issuing, reissuing and changing bank card limits, initiating payments of utilities and obligations to merchants, sending free messages to the bank, etc.

You can read more about D Token, D Bank Online and other products and services of D Bank at www.dbank.bg or by contacting us at online@dbank.bg or 0700 40 400.

What’s New

Version 1.2

На екраните за качване съдържа опция за смяна на езика

On boarding screens contains a language change option

App Privacy

The developer, D Commerce Bank, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance