DTS Report Online 4+

Tuan Hoang

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng xem báo cáo Online của DanTriSoft giúp:
+ Kiểm soát doanh số hàng ngày
+ Kiểm soát sổ quỹ, thu chi
+ Kiểm soát doanh số từng chi nhánh trong hệ thống
+ Kiểm soát tồn kho hàng hoá.

What’s New

Version 1.0

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

App Privacy

The developer, Tuan Hoang, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink

You Might Also Like

Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink
Food & Drink