Zrzuty ekranu

Opis

Nowoczesne źródło wiedzy o przyrodzie i historii Dzierzgonia.

A modern source of knowledge about the nature and history of Dzierzgoń.

Mapy nigdy nie mieszczą się w kieszeni a przewodniki zajmują dużo miejsca w plecaku... Dlatego stworzyliśmy aplikację mobilną, która spełnia obie te funkcje.

Stawiamy na empiryczne poznawanie przestrzeni... na edukację przez doświadczanie.
Odkryj na nowo miejsca, które wielokrotnie mijałeś, a o których historii prawdopodobnie nie miałeś pojęcia.

Aplikacja zawiera narzędzie, dzięki któremu, w kilku prostych krokach, rozpoznasz gatunek zaobserwowanego w terenie ptaka lub drzewa. Nie musisz być specjalistą w dziedzinie botaniki czy ornitologii – wystarczy wziąć do ręki telefon, pobrać aplikację i rozpocząć przygodę.

Uwaga: Kontynuowanie używania GPS uruchomionego w tle może zmniejszyć żywotność baterii.

Maps never fit in your pocket and guides take up a lot of space in your backpack ... That's why we've created a mobile application that fulfills both of these functions.

We focus on empirical exploration of space ... on education through experience.
Rediscover the places that you have passed many times and whose history you probably did not know.

The application contains a tool thanks to which, in a few simple steps, you will recognize the species of bird or tree observed in the field. You don't have to be a specialist in botany or ornithology - all you have to do is pick up the phone, download the application and start your adventure.

Note: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Emilia Sklucka) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka