e-Petition 4+

MNRE

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

e-Petition เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งเรื่อง ติดตาม รับ-ส่งเรื่องร้องเรียน และเร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :
- สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
- สามารถติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียนได้ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
- สามารถรับ-ส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สามารถแสดงความเห็นโต้ตอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการทดลองโดยจะเปิดใช้จริง วันที่ 1 ตุลาคม 2560

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.3

แอปนี้ได้รับการอัปเดตโดย Apple ให้แสดงไอคอนแอป Apple Watch แล้ว

- สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
- สามารถติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียนได้ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
- สามารถรับ-ส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สามารถแสดงความเห็นโต้ตอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป MNRE ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ

Finance
Finance
Business
Productivity
Productivity
Finance