Echurch TV 4+

Adfero Media KB

    • Free
    • Only for Apple TV

Apple TV Screenshots

Description

Echurch är full av människor som upptäckt en otrolig livsglädje och mening med livet genom sin personliga relation med Jesus. Det finns en ljus framtid och ett hopp för alla som kommer till honom.

Denna förståelse av Gud vill vi ska reflekteras i våra gudstjänster och i allt annat vi gör.

Varje gång vi kommer tillsammans för att tillbe Gud så firar vi vad Jesus har gjort för oss och därför kallar vi våra gudstjänster ”Celebration”. Vi vill förmedla ett budskap av tro, hopp och kärlek!

Vi tror på gemenskapen människor emellan och vill bygga relationer där vi delar livet tillsammans.

Echurch vill vara en ”plantskola” där var och en utrustas och kan komma in i tjänst i enlighet med det Gud kallat dem till.

Echurch är en evangelisk församling och namnet står för Evangelical Church.

Vi står för evangeliets grundsanningar som de mejslades fram under reformationen.

Evangelium i fokus – Guds frälsande kraft är verksam genom tron på evangeliet om Jesu död och uppståndelse. Genom Jesus kan alla försonas med Gud, ta emot syndernas förlåtelse och bli Guds barn.

Frälsningen ges av nåd och därför kan alla ta del av den, oavsett bakgrund eller vad livet fört med sig. Gud vill hela, välsigna och upprätta varje person som vänder sig till honom!

Evangelium ger oss framtidshopp; att alla Guds barn en dag ska uppstå och tillbringa evigheten med honom.

Echurch är en pingst-karismatisk församling. Jesus betjänade människorna i det dåtida Israel genom den helige Andes kraft. Genom det satte han exemplet för vad församlingen fortsättningsvis skull utföra utöver hela världen. När lärjungarna senare fick del av Andens kraft gjorde de samma gärningar som de sett Jesus göra.

Andens liv och gåvor är avgörande viktiga både för personlig utveckling och att kunna tjäna Gud i olika kallelseuppgifter. Apostlagärningarnas kristendom är normalkristendom!

What’s New

Version 1.1

backend improvements

App Privacy

The developer, Adfero Media KB, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More