iPhone Screenshots

Description

Met de Econaut kunnen binnenvaartschippers eenvoudig hun CO2-uitstoot vaststellen. De App berekent de hoeveelheid CO2-uitstoot per tonkilometer aan de hand van de volgende gegevens:
- Vervoerd tonnage
- Afgelegde weg
- Brandstofverbruik

Het bijhouden van CO2-uitstoot is om een aantal redenen nuttig:
- Het geeft inzicht in de duurzaamheid van de bedrijfsvoering
- Steeds meer opdrachtgevers in de logistieke sector verlangen inzage in CO2-prestaties van hun opdrachtnemers
- Europese wet- en regelgeving sturen steeds meer aan op een sluitende CO2-rapportage

Standaard voor de sector
De vaststelling van de CO2-uitstoot vindt plaats op basis van een berekening. Deze berekening kent een aantal aannames, die door de binnenvaartbrancheorganisaties als standaard worden geaccepteerd:

Toerekening CO2-uitstoot van leegvaart
De CO2-uitstoot die gepaard gaat met leegvaart (dikwijls het geval bij herpositionering) wordt opgeteld bij de voorafgaande volle vaart

Default waarde
De berekening gaat uit van 2,64 kilogram CO2 per liter brandstof
Dankzij de Econaut kunnen alle binnenvaartschippers voortaan hun CO2-berekeningen maken op basis van dezelfde afspraken. Dat verhoogt de betrouwbaarheid van de cijfers en maakt prestaties onderling vergelijkbaar.

Calculator en automatische registratietool

De Econaut is opgebouwd uit twee delen.
In de eerste plaats bevat het een CO2-calculator. Daarmee kan iedereen een snelle berekening maken van de eigen CO2 prestatie.

Ten tweede bevat de Econaut de mogelijkheid om je CO2-registratie te automatiseren met behulp van een persoonlijk account. Met Econaut kunnen eenvoudig gevaren routes ingevoerd worden, waarna de CO2 prestatie berekend wordt.

Registratie en gebruik van de Econaut zijn kosteloos. De App is een initiatief van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) en vormt onderdeel van het programma VoortVarend Besparen. Meer informatie staat op www.voortvarendbesparen.nl

Disclaimer:
Gebruik van GPS op de achtergrond kan de batterijduur van uw telefoon verkorten. ("Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.")

What’s New

Version 6.0

Vernieuwde versie van de Econaut

App Privacy

The developer, Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like