Screenshots

Description

Ecore là giải pháp nền tảng chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp. Ecore cho phép tích hợp tất cả các giải pháp chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp vào một nền tảng duy nhất, giúp cho công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp tiện lợi, nhất quán và thông tin xuyên suốt.

- Ecore cung cấp các tiêu chuẩn tích hợp hệ thống, tổng hợp dữ liệu, xây dựng các báo cáo thống kê, phân tích.

- Ecore giúp tối ưu hóa hiệu suất quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và thúc đẩy kinh doanh

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://ecore.vn

What’s New

Version 1.4.7

- Fix Bugs

App Privacy

The developer, IDOCNET INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like