EcoVol 4+

EURO ApaVol

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

-salubrizarea domeniului public;
-colectarea selectiva a deseurilor;
-curăţarea străzilor, drumurilor, aleilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice;
-deratizarea şi dezinsecţia instituţiilor publice, a locuinţelor, a spaţiilor comerciale şi de alimentaţie publică, a unităţilor de service şi producţie;
-modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare;
-îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;
-întreţinerea străzilor, drumurilor, si cailor de acces prin periat stradal si stropit;
-organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj,
-corelarea şi coordonarea serviciilor de salubritate cu acţiunile şi activităţile privind protecţia şi conservarea mediului şi protecţia sănătăţii publice, desfăşurate de alte autorităţi publice.
-dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii;

App Privacy

The developer, EURO ApaVol, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities