EDA PLAY PAULI 4+

EDA cz, z. u.

    • 4.5 • 2 Ratings
    • $2.99

iPad Screenshots

Description

For the training of vision and fine motor skills; developed for children with multiple and visual disorders. Children with central visual impairment (CVI) can also benefit. It is so simple that even children with limited fine and gross motor skills can control the game and move the story action further.

In the EDA PLAY PAULI app, we experience a day in a life of a girl named Pauli. The child (player) progresses through the game with a simple touch on the screen. The plot of the game is so interesting that even children with motor limitations try to engage in the game. The actual game is a motivation for the training of fine motor and visual skills. The action control is so simple that even children with limited fine and gross motor skills can play successfully and therefore take great pleasure in doing so. The app can be played with by children at the stage when they start discovering the sequence of a plot and when they begin to understand simple stories.

The app was developed in cooperation with low vision specialists and experts in the field of early intervention and caring for children with special needs.

KEY FEATURES

A STORY OF A SINGLE DAY, A SIMPLE TOUCH ON A SCREEN
- Watch what’s going on! Touch and make something happen!
- Bold colours, simple pictures

- WHITE FRAME
The white frame can be set to distinctively demarcate the work surface of the tablet display.

- AUDIO GUIDE
Upon viewing every task, we hear a spoken word (child’s voice) which explains the brief in an understandable way.

- SKILLS SECTION
The Skills section records the work of the child with the application.

- The SIMULATOR OF VISUAL DISORDERS enables adults to better understand how complicated the world is for children with visual disorders.

The authorship of the EDA PLAY PAULI app belongs to the non-profit organization EDA cz, z.ú. and to the digital studio Sugar And Ketchup.
The project is carried out with the support of the GSK Endowment Fund.

For more information go to www.edaplay.com

- - Č E S K Y - -

Pro trénink zraku a jemné motoriky, připraveno na míru dětem s kombinovanými a zrakovými vadami. Mohou využít i děti s centrálním postižením zraku (CVI). Tak jednoduché, že i děti s omezenými dovednostmi jemné a hrubé motoriky mohou ovládat hru a posunovat děj ve hře.

V aplikaci EDA PLAY PAULI prožijeme den s holčičkou Pauli. Dítě (hráč) postupuje v ději jednoduchým dotykem na obrazovku. Děj hry je natolik zajímavý, že i děti s těžkým omezením hybnosti rukou se snaží do hry zapojit. Samotná hra se stává motivací k tréninku jemné motoriky a zrakových dovedností. Ovládání děje je tak jednoduché, že i dětem s minimální hybností ruky zaručuje úspěch ve hře a tím i radost. Aplikaci mohou hrát děti v období, kdy začínají vnímat posloupnost děje a rozumí jednodušším příběhům.

Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s odbornicemi v oblasti zrakové stimulace a péče o děti se zrakovými a kombinovanými vadami.

HLAVNÍ FUNKCE

PŘÍBĚH JEDNOHO DNE, JEDNODUCHÝ DOTYK NA OBRAZOVKU
- Sleduj, co se děje! Dotkni se a něco se stane!
- Výrazné barvy, jednoduché obrázky

- BÍLÝ RÁMEČEK
Lze nastavit bílý rámeček, který zvýrazní ohraničení pracovní plochy displeje tabletu.

- ZVUKOVÝ PRŮVODCE
Zvukový průvodce je dětský hlas, který srozumitelně popisuje zadání úkolu.

- SEKCE DOVEDNOSTI
Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítěte s aplikací.

- SIMULÁTOR ZRAKOVÝCH VAD umožní dospělým lépe rozumět tomu, jak komplikovaný je svět dětí se zrakovými vadami.

Autory aplikace EDA PLAY PAULI jsou nezisková organizace EDA cz, z.ú. a digitální studio Sugar And Ketchup. Děkujeme Nadačnímu fondu GSK, který financoval výrobu této aplikace.

Více informací na www.edaplay.cz

What’s New

Version 1.2

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

- language correction

- textové úpravy

Ratings and Reviews

4.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Auntie M 2013 ,

Great app for children with CVI

Great app for children with cortical visual impairment especially those children who also have poor motor control. Love the kazoo sound between the transitions and love the simple images. Wonderful app. Highly recommend.

App Privacy

The developer, EDA cz, z. u., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members can use this app with Family Sharing enabled.

You Might Also Like

Musical Drawing
Entertainment
Pond Koi
Entertainment
Shake the Tree!
Entertainment
Bubbles
Entertainment
Draw with Beads
Entertainment
Squishy Toys - 3D Coloring Art
Entertainment