EDA PLAY TOBY 4+

EDA cz, z. u.

    • 4.7 • 3 Ratings
    • Free

iPad Screenshots

Description

For the training of vision and fine motor skills; developed for children with multiple and visual disorders.

For the training of vision and fine motor skills; developed for children with multiple and visual disorders. Children with central visual impairment (CVI) can also benefit.

WATCHING THE ACTION, SIMPLE TOUCHING,
TOUCH AND FIND OUT WHAT'S HIDING IN THE DARK AND IN THE BOX
The app consists of four parts:
The first stage “watch what’s happening” is suitable for the smallest children.
The second stage of the game "touch and make something happen" is suitable both for children with visual disorders and for children with severe fine and gross motor skills impairment.
Children can touch the screen or just slap it - and they are rewarded by an interesting sound of a musical instrument or an animal.
The third and fourth parts of the game "touch and find out what's hiding in the dark" and "touch and find out what's hiding in the box" are made to support development of the visual perception.
The game is very simple, designed to be handled by children at various levels of psychomotor development.
Enjoy the worksheets for children available for free at: www.edaplay.com/activities

The app was developed in cooperation with low vision specialists and experts in the field of early intervention and caring for children with special needs.

KEY FEATURES

- Bold colours, illustrations in comprehensible shapes

- White frame
The white frame can be set to distinctively demarcate the work surface of the tablet display.

- Skills section
The Skills section records the work of the child with the application.

- Simulator of visual disorders

The authorship of the EDA PLAY TOBY app belongs to the non-profit organization EDA cz, z.ú. and to the digital studio Sugar And Ketchup. The project is carried out with the support of the Czech Radio Foundation (Nadační fond Českého rozhlasu) from the Firefly (Světluška) fund.

For more information go to www.edaplay.com/eda-play-toby

- - Č E S K Y - -

Připraveno na míru dětem se zrakovými a kombinovanými vadami tak, aby hra byla pomocníkem pro rozvoj jejich zrakových dovedností a jemné motoriky. Hra je vhodná také pro děti s centrálním postižením zraku (CVI).

Aplikace obsahuje čtyři typy úkolů:
V první fázi "sleduj, co se děje" se úkoly odehrávají automaticky, pomáhají dětem trénovat zrakovou pozornost. V druhé části aplikace "dotkni se a něco se stane" se děti mohou obrazovky dotknout kdekoli nebo na ni prostě plácnout a získají odměnu ve formě zajímavého zvuku hudebního nástroje nebo zvířete.
Další části hry "dotkni se a zjisti, co se skrývá ve tmě" a "dotkni se a zjisti, co se skrývá v krabici" obsahují úkoly, které pomáhají rozvíjet zrakové vnímání a vytváření zrakových představ.
Hra je maximálně jednoduchá, zvládnou ji i děti s různou úrovní psychomotorického vývoje.

HLAVNÍ FUNKCE

- Výrazné barvy, dostatečná velikost obrázků

- Bílý rámeček
Lze nastavit bílý rámeček, který zvýrazní ohraničení pracovní plochy displeje tabletu.

- Sekce Dovednosti
Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítěte s aplikací.

- Simulátor zrakových vad

- Hru můžete doplnit také pracovními listy, které jsou dostupné ke stažení zdarma na www.edaplay.cz/aktivity

Autory aplikace EDA PLAY TOBY jsou nezisková organizace EDA cz, z.ú. a digitální studio Sugar And Ketchup. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Více informací na www.edaplay.cz/eda-play-toby

What’s New

Version 2.03

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

NEW TASKS:
New tasks "touch and find out what's hiding in the dark" and "touch and find out what's hiding in the box" are made to support development of the visual perception.

NOVÉ ÚKOLY:
Nové úkoly "dotkni se a zjisti, co se skrývá ve tmě" a "dotkni se a zjisti, co se skrývá v krabici" pomáhají rozvíjet zrakové vnímání.

Ratings and Reviews

4.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

App Privacy

The developer, EDA cz, z. u., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Entertainment
Entertainment
Entertainment
Entertainment
Entertainment
Entertainment