iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng giúp bạn quyét các loại giấy xuất ra bằng định dạng pdf gửi và chia sẽ tới các ứng dụng trong chiếc điện thoại thông minh của bạn
- Giấy tờ văn bản văn phòng phẩm
- Hoá đơn chứng từ
- Các loại thẻ, cmnd ...

Hướng dẫn sữ dụng ứng dụng eDocument Scanner link sau : https://youtu.be/rAaJbL9_plI

What’s New

Version 1.1

Phiên bản này được nâng cấp các chức nằng sau
- Fix bug tối ưu hoá giao diện
- Thay đổi tên ứng dụng

App Privacy

The developer, Tuan Tran, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like