eParaksts mobile 4+

VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs

    • 2.1 • 12 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

LV

Lietotne eParaksts mobile ir mūsdienīga un droša mobilā lietotne, kas nodrošina patiesi lielu rīcības brīvību – paraksti dokumentus, saņem Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu e-pakalpojumus, piekļūsti e-Adresei un e-Veselībai, kā arī citām informācijas sistēmām, un pat dibini uzņēmumus, neatkarīgi no tā, kur atrodies!

Paraksti dokumentus elektroniski

Ar eParaksts mobile parakstītajiem dokumentiem Latvijā un Eiropas Savienībā ir tāds pats spēks, kā ar roku parakstītiem. Tev vairs nav jāpielāgo sava ikdiena dažādu iestāžu darba laikam. Ērti paraksti līgumus, pieteikumus, rēķinus un citus dokumentus, izmantojot portālu eParaksts.lv, lietotni eParakstsLV vai programmu eParakstītājs 3.0.

Apliecini e-Identitāti digitālā vidē

Jau šodien ar eParaksts mobile vari ērti lietot valsts un pašvaldības, banku, telekomunikāciju, medicīnas un citus pakalpojumus, neizejot no mājas vai biroja, esot ceļā, baudot atpūtu Latvijā vai ārpus tās.

Apstiprini maksājumus un darījumus bankās, ja Tava banka šādu iespēju nodrošina.

Sāc lietot eParaksts mobile jau šodien - aizpildi pieteikumu portālā eParaksts.lv, paraksti līgumu par pakalpojuma saņemšanu un aktivizē eParaksts mobile!

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības regulas (eIDAS) īstenošanas akta drošības prasības, iekārtām, kurās izmanto lietotni eParaksts mobile, ir jānodrošina drošs fiziskais atmiņu apgabals – Trusted Execution Environment (TEE).ENG

The eParaksts mobile app is a modern and secure mobile application that offers truly great freedom of action – sign documents, access e-services from Latvia and other European Union countries, access e-Address and e-Health, as well as other information systems, and even establish companies, no matter where you are!

Sign documents electronically

Documents signed with eParaksts mobile have the same legal effect in Latvia and the European Union as those signed by hand. You no longer must adjust your daily schedule to various institutions' working hours. Conveniently sign contracts, applications, invoices, and other documents using the eParaksts.lv portal, the eParakstsLV app, or the eParakstītājs 3.0 program.

Verify e-Identity in the digital environment

Today, with eParaksts mobile, you can easily use state and municipal services, banking, telecommunications, medical, and other services without leaving your home or office, whether you are on the go, relaxing in Latvia, or abroad.

Confirm payments and transactions in banks if your bank provides such an option.

Start using eParaksts mobile today - fill out the application on the eParaksts.lv portal, sign the contract to receive the service and activate eParaksts mobile!

To meet the security requirements of the European Union regulation (eIDAS) implementation act, devices using the eParaksts mobile app must provide a secure physical memory area – Trusted Execution Environment (TEE).

What’s New

Version 1.30.8

Pastiprināta drošība e-Identitātes izsniegšanā
Lietojamības uzlabojumi
Jauns, vienots dizains

Strengthened security for issuing e-Identity
Usability improvements
New, standardized design

Ratings and Reviews

2.1 out of 5
12 Ratings

12 Ratings

App Privacy

The developer, VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Qticket App
Productivity
GetaPro.lv
Productivity
WashCar
Productivity
Autoplius.lt
Productivity
Zolt
Productivity
Autogidas.lt
Productivity