Screenshots

Description

Mobilā lietotne eParaksts mobile ir mūsdienīgs un drošs e-identitātes apliecināšanas rīks, ko izmantosi darbam portālā eParaksts.lv, kā arī e-Identitātes apliecināšanai citās informācijas sistēmās visā Eiropas Savienībā.

Dokumentu parakstīšana
Paraksti dokumentus ar drošu elektronisko parakstu portālā eParaksts.lv, savā viedtālrunī vai citās informācijas sistēmās un portālos, kur integrēts eParaksts mobile.


E-identitātes apliecināšana
eParaksts mobile savas e-Identitātes apliecināšanai varēsi izmantot gan portālā eParaksts.lv, gan citās informācijas sistēmās Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, kur šī iespēja tiks nodrošināta. e-Identitātes apliecināšana ar eParaksts mobile saņēmusi augstāko kvalifikāciju un ir pielīdzināma identitātes apliecināšanai klātienē , uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Sāc lietot
Lai izmantotu lietotni, reģistrējies portālā eParaksts.lv . Pirmreizējo reģistrāciju vari veikt arī tad, ja nelieto eParakstu. Tā vietā izmantosi savas interneta bankas piekļuves datus. Kad būsi pieteicies eParaksts mobile saņemšanai, Tevi bez maksas apmeklēs kurjers, lai parakstītu līgumu par eParaksta lietošanu. Pēc tam portālā pabeigsi reģistrāciju eParaksts mobile un varēsi uzsākt dokumentu eParakstīšanu.
Ja esi eID kartes vai eParaksta kartes lietotājs, saņem eParaksts.lv pilnībā attālināti – iesniedz savus datus portālā eParaksts.lv, paraksti līgumu portālā ar savu eID karti, lejupielādē lietotni un sāc lietot eParaksts mobile.
Ja vēlēsies parakstīt dokumentus viedtālrunī, lejupielādē arī lietotni eParakstsLV.

www.eparaksts.lv
Ja neesi eParaksta eID vai eParaksts karte lietotājs, eParaksts mobile varēsi saņemt tikai atrodoties Latvijas teritorijā.

The mobile application eParaksts mobile is a modern and secure tool to prove e-Identity you will use to work on the portal eParaksts.lv, as well as to prove e-Identity in other information systems across the entire European Union.

Sign documents
Sign documents with a secure electronic signature on the portal eParaksts.lv, on your smartphone or other information systems and portals having an integrated eParaksts mobile.
Prove e-Identity
You will be able to use eParaksts mobile to prove your e-Identity on the portal eParaksts.lv, as well as in other information systems in Latvia and other Member States of the European Union where this option will be provided. Proving e-Identity with eParaksts mobile has been awarded the highest qualification and is equivalent to proving identity in person by presenting an identity document.

Start using
To use the application, register on the portal. The first-time registration is also possible if you are not using eParaksts. Instead, you will use you internet banking access data. When you will have applied to receive eParaksts mobile, a courier will visit you free of charge to sign a contract on the use of eParaksts. Then on the portal you will complete the registration for eParaksts mobile and will be able to start eSigning of documents.
If you are a user of eID card or eParaksts card, receive eParaksts.lv completely remotely – submit your data on the portal eParaksts.lv, sign a contract on the portal with your eID card, download the application and start using eParaksts mobile.
If you wish to sign documents on the smartphone, please download also the application eParakstsLV.

www.eparaksts.lv
If you are not a user of eParaksts eID or eParaksts card, you will be able to receive eParaksts mobile only while being in the territory of Latvia.

What’s New

Version 1.24.2

Lietojamības uzlabojumi

Ratings and Reviews

3.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

App Privacy

The developer, VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like