Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ứng dụng quản lý bán hàng, đơn hàng, doanh thu, sản phẩm, xuất nhập tồn kiểm kho, sổ quỹ, khách hàng, giao hàng ....

Bạn có thể thêm nhiều cửa hàng, thêm nhiều nhân viên, phân quyền.


Ứng dụng quản lý cửa hàng, bán hàng, tính tiền, doanh thu của eTop Tech JSC

Có gì Mới

Phiên bản 1.5.6

Cập nhật:
- Sửa lỗi và tối ưu hiệu suất.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ETOP TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích