Eurosig GPS 4+

Adjol Sota

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Sistem gjurmimi per mjetet levizese nga EUROSIG SHA

Me EUROSIG GPS do te keni në çdo kohë informacion për:

o Itinerarin e përshkruar nga mjeti;
o Orët e qëndrimit ndezur apo fikur të mjetit;
o Kilometrat e përshkruara për çdo ndezje-fikje të mjetit;
o Rruga e përshkruar nga mjeti gjatë çdo intervali kohor;
o Kohën e qëndrimit ndezur apo fikur;
o Idle time (koha e qëndrimit ndezur të mjetit pa lëvizur për më shumë se 5 min)
o Kilometrat e përshkruara gjatë një dite, jave, muaji apo për çdo interval që ju dëshironi;
o Shpejtësitë e lëvizjes së tij.
o Geofencing (zonat e lejuara për lëvizjen e mjeteve)
o Mirëmbajtjen e mjetit (kur duhet të ndërrohen vaj, filtra, goma; kur mbaron siguracioni, kolaudimi; si dhe opsione të tjera sipas dëshirës suaj).
o POI (Pikat e interesit te vendosura ne harte)
o Raporte biznesi ne disa formate.

App Privacy

The developer, Adjol Sota, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities