eZagas 4+

Astvision LLC

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

ЗАГАСНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЦАХИМ СИСТЕМИЙН ҮНДСЭН ЗОРИУЛАЛТ НЬ:
- Ахуйн зориулалтаар барих загасны зөвшөөрөл олгох
- Барьсан загасны био мониторингийн мэдээлэл оруулах
- Загас агнуурын бүс нутгийн мэдээлэл өгөх
- Агнах, барих загасны дээд хэмжээг харах
- Загасны төлбөрийн мэдээллийг хүргэх
- Загас барих анхлан суралцагч болон сонирхогчдод зориулсан зөвлөгөө өгөх

What’s New

Version 1.0.7

-Нэмэлт сайжруулалт хийгдлээ.

App Privacy

The developer, Astvision LLC, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Business
Utilities
Lifestyle
Sports
Productivity
Utilities

You Might Also Like

Sports
Sports
Sports
Sports
Sports
Sports