Näyttökuvat

Kuvaus

Bright colors can be distracting, especially when consuming web content in the dark. Faded brings 5 filters to tone down a web page.

Filters:
- Faded - decreases saturation and reduces brightness.
- Dark - cuts down brightness to 55% and desaturates colors.
- Grayscale - wash out almost all the colors.
- Noir - high contrast black and white filter.
- Sepia - warm brown colors with slightly reduced brightness.

Apin tietosuoja

Kehittäjä (Tommi Kivimaki) ei ole antanut Applelle tietoja tietosuojaan ja tietojen käsittelyyn liittyvistä käytänteistään. Katso lisätietoja kehittäjän tietosuojakäytännöstä.

Tietoja ei ole annettu

Kun kehittäjä toimittaa seuraavan appipäivityksen, sen on annettava tietosuojaa koskevat tiedot.

Tuetut toiminnot

  • Perhejako

    Jopa kuusi perheenjäsentä voi käyttää tätä appia, kun Perhejako on käytössä.

Muita tältä kehittäjältä