Screenshots

Description

First Contact – Grunnleggende engelsk er et læreverk i hovedsak beregnet på minoritetsspråklige elever i ungdomsskolealder/unge voksne med begrenset skolegang fra tidligere.

Læremidlet vil samlet sett dekke målene for begynneropplæringen i engelsk for grunnskolen.

First Contact består av en elevbok, en app og en lærerveiledning.

First Contact App inneholder filmsnutter og lydfiler som følger og utdyper temaene fra elevboka, men komponentene kan også fungere uavhengig av hverandre. I appen ligger 10 korte animasjonsfilmer, en til hvert tema i læremidlet. Filmene viser dialog mellom ungdommer i hverdagssituasjoner. Ungdommene har ulik etnisk bakgrunn, og har tydelig og korrekt engelsk uttale. Filmene er viktig for å aktivisere elevenes forkunnskaper og samtidig fungere modellerende.

Tekstene fra boka er innlest og man kan velge å høre dem mens man følger den skrevne teksten. I tillegg er det rene lytteoppgaver, med lydfiler uten skrevet tekst til. I appen er det også forskjellige typer oppgaver til temaene, ulike fra de i elevboka. Det er også mulig å ta opp sin egen stemme mens man leser.

First Contact er basert på prinsippet om at det å raskt kunne bruke språket til noe er særlig viktig for nettopp denne elevgruppen og tekster og oppgaver vil dermed oppleves som meningsfylte og motiverende. Tekstene vektlegger bevisst bruk av høyfrekvente og transparente ord, et enkelt men ikke barnslig språk, og illustrasjoner og layout tilpasset aldersgruppen.

Temaene i First Contact er i samsvar med den Europeiske språkpermen og dermed vil “Språkpasset” derfra kunne brukes som egenvurdering av elevene underveis:

Meg selv, Min familie, I klasserommet, Møte andre, Tid, Årstider og været, Mat og drikke, Den elektroniske verden, Interesser, Reise.

What’s New

Version 1.2

Feilrettinger

App Privacy

The developer, Aschehoug Forlag, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

Education
Education
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education