Screenshots

Description

Aplikacija pod nazivom "Flasterko" Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd je kreirana sa ciljem da pruži osnovne informacije o povredama dece i drugim posledicama spoljašnjih uzroka, pre svega o tome kako ih sprečiti, a takođe i na koji način pružiti prvu pomoć ukoliko do povrede dođe. Povrede u dečjem uzrastu su česte, a njihove posledice mogu biti veoma ozbiljne.

Sadržaj aplikacije je struktuiran prema vrstama povreda, od padova, istegnuća, uganuća, iščašenja, opekotina, uboda insekata i ujeda životinja, trovanja, gušenja, krvarenja, do povreda u saobraćaju.

Informacije koje su date u aplikaciji treba da podsete koliko je važno da se na vreme razmišlja i deluje kako do povrede ne bi došlo ili da budu što ređe. Deca se igraju, trče, skaču, plivaju, istražuju svakoga dana svet oko sebe i tako se razvijaju. Roditelji, staratelji i svi oni koji se o deci brinu, uz ljubav, negu i pažnju treba da podstaknu dečju igru i obezbede uslove da bude bezbrižna i bezbedna.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je preventivna zdravstvena ustanova čija je misija promocija zdravlja i prevencija bolesti i povreda u cilju unapređenja i očuvanja zdravstvenog stanja stanovnika svih uzrasta.

Nadamo se da će aplikacija "Flasterko" doprineti boljoj informisanosti javnosti o aktivnostima koje je moguće preduzeti kako bi se rizik od povredjivanja u dečjem uzrastu i posledice sveli na minimum.

App Privacy

The developer, Marko Petrovic, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like