FLC BISCOM GOLF 4+

FLC BISCOM

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

FLC BISCOM GOLF là một ứng dụng di động trực tuyến tiện lợi & dễ sử dụng cho golfer. Tải về ngay để:
- Đặt sân/tee time trực tuyến
- Đặt chơi giải đấu của FLC
- Tìm giải/sự kiện golf (gôn)
- Mời bạn chơi golf & nhận phản hồi ngay lập tức
- Lưu điểm theo từng vòng golf (scorecard)
- Xem biểu đồ từng vòng đấu nhằm phân tích điểm mạnh & yếu
- So sánh điểm (scorecard) với bạn cùng chơi trên cùng báo cáo
- Lưu điểm, hình ảnh để chia sẻ trên mạng xã hội
- Mở rộng quan hệ qua golf

Có gì Mới

Phiên bản 2.3.2

* Fix bug wrong color in date picker when use Dark Mode

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, FLC BISCOM, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích