Capturas de pantalla del iPad

Descripción

Fotokalendern har skapats för att ge personer med kommunikativ funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga och aktiva i återberättande. Kalendern kan fungera som stöd för att knyta ett samtal till tid och rum med hjälp av foton. Den kan också fungera som stöd för att minnas vad man gjort, sätta ord på vad man varit med om (ordmobiliseringsstöd) och/eller kunna göra återberättandet sammanhängande.
Funktionen att lägga in bilder i framtid gör också att man kan använda appen för förberedande samtal inför enskilda händelser.
Alla foton och filmer man tar med iPaden kommer automatiskt föras över till Fotokalendern och sorteras på datum och i tidsordning. Man kan ta bort bilder i appen utan att de raderas i kamerarullen. Man kan även lägga in bilder och filmer manuellt, både framåt och bakåt i tiden.
Fotokalendern är utvecklad med enkel design och funktion.
Appen är skapad av och utvecklad vid Center för kommunikativt och kognitivt stöd, Landstinget Uppsala län.

Funktioner:
• Kalender med månads- och veckovy.
• Kalendern följer svensk färgkodning för dagar.
• Bildspel för dagens bilder med text, talsyntes och inspelat tal.
• Alla bilder och filmer man tar med iPaden hamnar automatiskt i Fotokalendern på rätt datum och i
tidsordning.
• Fota och filma direkt i appen.
• Hämta bilder eller filmer från fotoalbum.
• Lägga till bilder och filmer i framtid och dåtid.
• Lägga till text och tal till varje bild. (Endast text till film)
• Talsyntes.
• Kartfunktion som visar var bilderna är tagna och möjlighet att bläddra bland dessa.
• Låsa redigering.
• Stöder Svenska, Engelska, Finska, Norska och Danska.
• Stöd för Voice Over
• Snabb och effektiv hantering av bilder.
• Antalet bilder begränsas endast av storleken på minnet i iPaden.

Novedades

Versión 1.5.2

Den här appen har uppdaterats av Apple för användning av Apples senaste signeringscertifikat.

Bugfixar

Privacidad de la app

El desarrollador, Landstinget i Uppsala län, no ha proporcionado a Apple detalles sobre las prácticas de privacidad y la gestión de datos.

No se han proporcionado detalles

Se requerirá al desarrollador que proporcione detalles de privacidad cuando envíe la próxima actualización de la app.

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

Más de este desarrollador

También te puede interesar