Στιγμιότυπα

Περιγραφή

Frutakia 2 - match 3 puzzler as the name suggests it is come back of Frutakia, with the modest outlook and gameplay. Another invention of the crazysoft limited, who is already the founder of popular and addictive games like Paintball, Zeus Quest Remastered & The Odyssey & Nelly.

Now let's talk about the game i.e. Frutakia 2 - match 3 puzzler as the name suggest you have to make a pair of 3 fruits ( aha - no candy included in this) and this could be in any direction either up, down, right or left. The confusing joy while playing Frutakia 2 - match 3 puzzler is tremendous, one of the most addictive games it has become. The best part of Buying Frutakia 2 - match 3 puzzler is that there is no age bar, a perfect family package game to play and buy today which refreshes your brain.

The game is not only a fruit cutting game, or a jewel game or a candy crashing game, it is a blend of all 3 of them either you can cut the fruit, jewel or candy game. A simple slide up, down, right and left swipes and the game is ON. Choose either 3 or more fruits at a time or candy or jewel, cross matches are not allowed.

Would the game have sounded you easy right? No the watch out factor is everytime you move a fruit your life bar decreases and everytime you match things your life bar increases,be aware you have to watch out that your life bar should not get empty. As an empty life bar would result in the loss of game.

The game comes with the two versions :
Easy Game Play
Hard Game Play

Easy is when you are just playing to pass the time in a more entertaining and productive way and Hard gameplay when you are in a full gaming mode and looking for a perfectly competitive atmosphere gameplay.

Unlike an online casino game which is as addictive as Frutakia 2 - match 3 puzzler, here you don't play for money or just the jewel world instead Frutakia 2 - match 3 puzzler is an easy and light plan game. As Frutakia 2 - match 3 puzzler is already a paid version there is no interruption game without ads or any online more glam, it gives you a pure soul of gaming atmosphere.

A quick look at the features of the game:

▶ Most addicting game to play: play once and start experiencing.
▶ Very fast juicy gameplay (a game can last a mere 10 seconds).
▶ Free Cloud Sync. Sync multiple devices. (Start playing on your phone and continue on your tablet or computer).
▶ Victory? Compare Hi-Scores with players around the world.
▶ Pay once, use forever!
▶ Different modes of game
▶ Crazy addictive game
▶ No age bar limit
▶ One of the BEST paid games of store

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 2.1.1

* Smaller UI
* New Engine
* Metal Support

Βαθμολογίες και κριτικές

3.0 από 5
1 βαθμολογίες

1 βαθμολογίες

Booted Harley Biker ,

Frutakia

I bought the App when it was first appeared in the AppStore. The first game that I played immediately put my score in the 100,000 range, and subsequent games have reached a high score of over 130,000. There is Score section where you can see the ranking of players. Interestingly, in the beginning all of the scores were with in a reasonable range, then there were a few that were in the 400,000 range which in playing the game seemed not possible; and then, those top scores were pulled down, and since then I have not been able to come any where near my top score, and the levels have become very difficul to achieve. SO, looks like there has been some manipulation by the App manufacturer which is too bad because now the game odds have been stacked so it has become less fun and addictive. HEY App designers, get it right before the App is put up for sale!

Απόρρητο εφαρμογής

Ο δημιουργός CrazySoft Limited δεν έχει δώσει στην Apple λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τον χειρισμό δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική απορρήτου δημιουργού.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες

Ο δημιουργός θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες προστασίας απορρήτου όταν υποβάλει την επόμενη ενημέρωση της εφαρμογής.

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή