Głogów 4+

Amistad sp. z o.o.

Zaprojektowano dla iPhone’a

    • Gratis

iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Oficjalny informator o Głogowie, skierowany zarówno dla turystów jak i mieszkańców. Aktualne informacje z życia miasta. Panel z wydarzeniami, m.in.: koncerty, imprezy sportowe, spektakle. Już nigdy nie przegapisz swojego ulubionego wydarzenia. Ponadto wiele praktycznych adresów i telefonów instytucji (apteki, kantory, taxi, urzędy, godziny funkcjonowania).

Aplikacja zawiera także opisy i lokalizacje takich miejsc jak lokale gastronomiczne, noclegi, centra handlowe, miejsca rekreacji, uprawiania sportu, rozrywki oraz innych atrakcji. Ciekawi znajdą tu trasy turystyczne z podziałem na piesze, rowerowe czy wodne. Znajdziemy tu również Miejską Trasę Turystyczną, pokazującą najciekawsze zabytki miasta. Wszystkie obiekty oraz wydarzenia działają w oparciu o GPS, dzięki czemu bez trudu trafisz w dane miejsce. Ponadto obszerne opisy, dane teleadresowe, wysokiej jakości zdjęcia i aktualizowana baza danych.

Aplikacja działa w trybie offline. Niektóre elementy, w tym aktualizacja danych, wymagają połączenia z Internetem.

Pytania, propozycje i uwagi dotyczące działania aplikacji można zgłaszać mailowo na cit@glogow.um.gov.plThe official mobile guide of Głogów addressed for both tourists and locals. Current information from towns’ life. Panel events, including concerts, sports events, performances. You'll never miss your favorite event. In addition, a lot of practical addresses and phone numbers institutions (pharmacies, exchange offices, taxi, operating hours).
The application also contains the names and locations of places such as dining, accommodation, shopping centers, places of recreation, sports, entertainment and others. Curious ones will find trails with the division for hiking, cycling or watering. We can also find the Municipal Tourist Route, showing the most interesting sights and monuments of the town. All objects and events are based on the GPS, so you can easily get to given place. In addition, extensive descriptions, contact details, high quality pictures and frequently updated database.

The application works offline. Some elements, including data updates require an Internet connection.
Questions, suggestions and comments concerning the application may by submitted via e-mail at cit@glogow.um.gov.pl

Co nowego

Wersja 2.1.1

Aktualizacja treści

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Amistad sp. z o.o.) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Więcej od tego dewelopera

Travel
Lifestyle
Travel
Travel
Travel
Travel

Podobna muzyka

Travel
Travel
Travel
Travel
Travel
Travel