Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Giddy is an app that explores memories of the post-war years, which launches as part of Brighton Festival 2016. Archive images and film accompany the audio, vividly reawakening Brighton & Hove life during the mid-20th century. Download the app to hear lived memories of Brighton & Hove; first kisses, endless dances, adventures and exploits.

Giddy launches alongside an exhibition of films, interviews and images at University of Brighton, gathered by students from Longhill High School, from The Keep, Brighton Museum, Screen Archive South East and local residents.

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

– iOS 11 update

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển Surface Impression chưa cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về các phương thức đảm bảo quyền riêng tư cũng như cách xử lý dữ liệu của họ.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích