Screenshots

Description

GIS DEDE เป็น Application ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พลังงานทดแทนและอนุกรักษ์พลังงาน เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประเภทและกำลังการผลิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานทดแทนผ่าน Smart Phone โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้
- การแสดงข้อมูลพลังงานทดแทน ผู้ใช้งานสามารถดูผลลัพธ์ของข้อมูลพลังงานทดแทนในพื้นที่ต่างๆ ได้
- การค้นหาข้อมูลพลังงานทดแทนตามตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการ
- การแสดงกราฟ เป็นการแสดงข้อมูลประเภทพลังงานทดแทน ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่สนใจ หรือ พื้นที่ที่สนใจ ต่างๆได้
- การแสดงข้อมูลรายละเอียดของพลังงานทดแทนในรูปแบบตาราง
- การเปลี่ยนแผนที่ฐาน (Base Map)

What’s New

Version 1.5

- Update -
- Fix Bug

Information

Seller
Triple I Geographic Co., Ltd.
Size
46.2 MB
Category
Utilities
Compatibility

Requires iOS 8.4 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
17+
Unrestricted Web Access
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like