Zrzuty ekranu

Opis

Designed for all rental operations, dealerships and service
departments, the GoViewIt system allows you to take control
of your vehicle imagery in minutes, producing high quality
images through an intuitive and simple to use App, creating
a live electronic archive of the vehicle at the time of customer
handover and return, giving the customer complete comfort
confidence and transparency in your business.

Co nowego

Wersja 1.5.1

Fixed minor bugs, improved overall stability.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (GoApps Sp. z o.o.) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone i zostać powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Dane użytkownika
  • Identyfika­tory

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka