GOLF KIM BANG 17+

IGB

    • Free

Screenshots

Description

Theo dõi và đặt tee times, theo dõi livescores giải đấu, tính năng thông báo khuyến mãi cho người dùng, tính năng chỉnh đường đến sân thuận tiện nhất cho golfer, tính nănng xem thời tiết tại sân và các tính năng khác

What’s New

Version 1.9

Thêm tính năng định hướng bóng.

App Privacy

The developer, IGB, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Business
Sports
Sports
Sports
Sports
Travel

You Might Also Like

Sports
Sports
Sports
Sports
Sports
Sports