Screenshots

Description

Theo dõi và đặt tee times, theo dõi livescores giải đấu, tính năng thông báo khuyến mãi cho người dùng, tính năng chỉnh đường đến sân thuận tiện nhất cho golfer, tính nănng xem thời tiết tại sân và các tính năng khác

What’s New

Version 1.9

Thêm tính năng định hướng bóng.

App Privacy

The developer, PPC IGOLF, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You Might Also Like