iPhone Screenshots

Description

- Cung cấp và phổ biến các thông tin của Chính quyền Thành phố, các thông tin về hoạt động kinh tế, chính trị văn hóa xã hội của thủ đô đến với các tổ chức và công dân, thông qua Internet và các phương tiện điện tử, viễn thông khác.

- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ các Sở, Ban, Ngành, Quận/Huyện, các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn Thành phố đưa dịch vụ thông tin trực tuyến vào Cổng giao tiếp điện tử, nhằm hình thành một cổng giao dịch với đầy đủ chức năng, thông tin, dịch vụ thiết yếu cho các tổ chức và công dân thủ đô.

- Tổ chức xây dựng các dịch vụ hành chính và các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ các tổ chức và công dân trên địa bàn Hà Nội.

- Là môi trường tổ chức diễn đàn, trao đổi trực tuyến giữa công dân và các tổ chức với chính quyền thành phố.

- Phổ biến, tuyên truyền, thu hút các tổ chức và công dân tham gia giao dịch với chính quyền thông qua các dịch vụ trên Cổng giao tiếp điện tử, nâng cao dân trí trong lĩnh vực chính phủ điện tử và thương mại điện tử.

What’s New

Version 1.6

- Sửa lỗi người dùng phản hồi
- Tối ưu hoá hiệu năng và bộ nhớ

App Privacy

The developer, Ha Noi City Center for Informatics Gazette under Ha Noi City Peoples Committees Office, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Hà Nội Smartcity
Productivity
Sổ tay Đảng viên TP Hà Nội
Utilities
Đánh giá cán bộ Hà Nội
Utilities
VPDT-STCHN
Utilities
Quản lý cuộc họp Hà Nội
Utilities
HĐND thành phố Hà Nội
Utilities

You Might Also Like

Tin tức Quảng Ninh
News
HĐND tỉnh Đắk Nông
News
IPC ĐắkNông
News
STĐV Hải Dương
News
BÁO 2045: Đọc Báo, Tin tức 24h
News
Tuyên Giáo
News