Hành trình an toàn 4+

PLAN INTERNATIONAL (PLAN)

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

https://hanhtrinhantoan.info (hành trình an toàn) và ứng dụng di động để chia sẻ rộng rãi các thông tin hữu ích tới những người nhập cư từ các miền quê lên thành phố, các khu công nghiệp sớm có cuộc sống ổn định, tiếp cận với các dịch vụ xã hội tại nơi cư trú, có công việc tử tế, có thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống của cá nhân và gia đình. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến các đơn vị, tổ chức có cùng mối quan tâm về hỗ trợ người nhập cư. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các thông tin và nguồn lực để phục vụ mục đích phát triển, phi lợi nhuận.

Có gì Mới

Phiên bản 1.7.8

Sửa lại giao diện mới

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, PLAN INTERNATIONAL (PLAN), đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Lái xe Phú Bình Car
Hiệu Suất
Dịch tễ - nCov
Tài Chính
Lái xe Bình An
Hiệu Suất
BAWay Driver
Hiệu Suất
Ananda
Kinh Doanh
Xe Lào Cai
Hiệu Suất