Screenshots

Description

Ứng dụng là cuốn sổ tay tra cứu điện tử, dành cho các bạn sinh viên đang theo học bộ môn hòa thanh cổ điển, tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp trên toàn quốc. Ứng dụng gồm hai phần: Gợi ý viết hoà thanh và Hoà thanh tối giản.
Tác giả: Trần Văn Trường - Sinh viên chuyên ngành Guitar cổ điển - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Website: www.truongguitar.com

What’s New

Version 1.4

Thay đổi giao diện hiển thị và một số chức năng khác.

App Privacy

The developer, Truong Tran, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You Might Also Like