iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng công bố thông tin hạ tầng bưu chính viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng cho phép người dân xem bản đồ, xem thông tin và tìm kiếm các đối tượng thuộc các lớp dữ liệu công bố. Các lớp dữ liệu công bố bao gồm:
+ Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông
+ Điểm bưu cục
+ Đại lý Internet

What’s New

Version 2.2

update services

App Privacy

The developer, Tuan Ly, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You Might Also Like