Hệ sinh thái SCI 4+

Dwarves Foundation

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Salt Cancer Initiative (SCI) là tổ chức phi lợi nhuận nhằm tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân ung thư Việt Nam. Thông qua việc cung cấp thông tin, kết nối các nguồn hỗ trợ và tổ chức các chương trình gắn kết cộng đồng, hỗ trợ cảm xúc, các hoạt động của SCI góp phần lan toả tinh thần lạc quan, đồng hành, với thông điệp “Bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình”.

What’s New

Version 2.0.1

Sửa lỗi danh sách sự kiện không hiển thị

App Privacy

The developer, Dwarves Foundation, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Health & Fitness
  • Contact Info

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking