iPhone Screenshots

Description

Salt Cancer Initiative (SCI) là tổ chức phi lợi nhuận nhằm tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân ung thư Việt Nam. Thông qua việc cung cấp thông tin, kết nối các nguồn hỗ trợ và tổ chức các chương trình gắn kết cộng đồng, hỗ trợ cảm xúc, các hoạt động của SCI góp phần lan toả tinh thần lạc quan, đồng hành, với thông điệp “Bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình”.

What’s New

Version 1.0.10

• bug fixes and performance improvements

App Privacy

The developer, Dwarves Foundation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like