Hệ thống tài khoản kế toán 4+

Nguyen Van Huu

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Hệ thống các tài khoản kế toán sử dụng trong hoạt động hạch toán kế toán của doanh nghiệp tại Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, 133/2016/TT-BTC, 132/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ
Các tiện ích :
- Sơ đồ hạch toán chi tiết theo từng tài khoản.
- Cơ sở dữ liệu dựa trên Thông tư 200/2014/TT-BTC, 133/2016/TT-BTC, 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
- Tiện lợi trong thực hành tại doanh nghiệp và công tác giảng dạy kế toán.
- Được cập nhật các thông tin kế toán liên quan và hỗ trợ thường xuyên từ nhóm phát triển.

What’s New

Version 1.4

- Sửa lỗi giao diện, cập nhật chức năng

App Privacy

The developer, Nguyen Van Huu, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Finance
Business
Business
Finance
Finance
Business