HelixJumper.io 4+

Do Quoc Vu

Được thiết kế cho iPad

    • 1,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

In this game, you have to control the bouncing ball down on a series of interesting circular paths held up by a pole. And you must save the ball from all the obstacles on your way down!


These are Helix Jumper game features:

• Helix Jumper includes interesting features such as different Background color, Bouncing Ball, One Finger Control, and many more. Check it out, and enjoy it now.

• This game consists of random and attractive background color on each new level.

• Always play this splendid exemplary game offline.

• Tons of fun and satisfaction that we have created for you in this game. Hope that you will always enjoy it.

Có gì Mới

Phiên bản 3.0

Fixes and Improvements!!!

Xếp hạng và Nhận xét

1,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Amiyah711 ,

Review

Terrible in my opinion. When I loaded into the game/app, it was completely different from what the pictures showed Also, everything was in a different language and it didn’t give me an option or button to change it

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Do Quoc Vu, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Game Center

    Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi