iPhone Screenshots

Description

Trong suốt 15 năm cung cấp giải pháp quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp lớn như Unilever Vietnam, Vietnam Airlines, VIB, FLC… HiStaff không ngừng kế thừa những phương pháp quản trị hiệu quả nhất và phát triển sản phẩm. Với mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh của mỗi khách hàng sử dụng, cổng thông tin nhân sự của HiStaff đã có phiên bản mobile app.

Lợi ích:
- Mang đến trải nghiệm nhân viên khác biệt, tích cực
- Tốc độ xử lý công việc cao, ít thiếu sót thông tin nhờ gia tăng truyền thông nội bộ
- Củng cố văn hóa doanh nghiệp nhờ sự tương tác sinh động giữa các cá nhân
- Gắn kết nhân viên với công việc và doanh nghiệp qua sự tương tác thường xuyên
- Giảm tải khối lượng công việc hàng chính nhằm tập trung vào phát triển nguồn nhân lực

Tính năng:
- Xem bảng công
- Xem bảng lương
- Đăng ký nghỉ
- Đăng ký làm thêm
- Đăng ký đi muộn về sớm
- Phê duyệt nghỉ
- Phê duyệt làm thêm
- Phê duyệt đi muộn về sớm
- Tìm kiếm nhân viên
- Xem thông tin liên lạc nhân viên
- Xem lý lịch cá nhân
- Xem các quá trình công tác, đào tạo, ...
- Notification

What’s New

Version 1.5.44

Fix AT sheet

App Privacy

The developer, TINH VAN ENTERPRISE APPLICATIONS CONSULTING JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Productivity
Business