iPhone — zrzuty ekranu

Opis

ENGLISH:

HTbox is a 3Clicks application for Healthcare Professionals. HTbox offers quick and intuitive access to essential medical information in diagnostics, treatment of arterial hypertension.

In HTbox you will find information regarding:
•     Essential information on the diagnosis and treatment of arterial hypertension (HT)
Specific treatment of HT in pregnancy /breastfeeding, diabetes or the elderly patients
•     Diagnostic and treatment scales, calculators and algorithms
•     SCORE assessment cards
•     BMI Calculator
•     ICD-10 code for CV diseases

All materials within HTbox come from well-documented sources of medical knowledge and are updated on a regular basis, providing HCP with reliable and practical support in the therapeutic decision process.

3Clicks is an innovative, mobile app, addressed to Health Care Professionals, which combines essential medical knowledge on diagnosis and treatment of specific medical conditions in an easy and practical format containing diagnostic scales, treatment algorithms, and multimedia files.

Learn more about 3Clicks: www.get3clicks.com

------------------------
POLISH:

HTbox to aplikacja z serii 3Clicks, przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. HTbox oferuje szybki i intuicyjny dostęp do informacji na temat diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

W HTbox znajdziesz między innymi:
•     Najważniejsze informacje dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego (NT)
Szczegółowe postępowanie w leczeniu NT w ciąży/karmieniu, cukrzycy oraz u osób starszych
•     Skale  i  algorytmy terapeutyczne
•     Kartę ryzyka SCORE
•     Kalkulator BMI
•     Międzynarodową klasyfikacja chorób  ICD-10

Wszystkie materiały w HTbox pochodzą z dobrze udokumentowanych źródeł wiedzy medycznej  i są aktualizowane na bieżąco, co zapewnia wiarygodne wsparcie przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

3Clicks jest innowacyjną, mobilną aplikacją medyczną, adresowaną do lekarzy, która łączy w sobie niezbędną wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia wybranych schorzeń w praktycznym formacie tabel, skal, algorytmów oraz plików multimedialnych.

Dowiedz się więcej o 3Clicks: www.get3clicks.com

Co nowego

Wersja 1.18.6

ENGLISH:
- general bug fixes and performance improvements
POLISH:
- poprawki błędów oraz zwiększenie wydajności działania aplikacji

Prywatność w aplikacji

Deweloper (3clicks sp. z o.o.) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone i zostać powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Dane kontaktowe

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka