Snímky obrazovky

Popis

Aplikace I.CA RemoteSign umožňuje bezpečné vytváření elektronického podpisu. Poskytovatelé služeb vám budou moci zasílat dokumenty, které v aplikaci jednoduchým způsobem elektronicky podepíšete a to s vysokou mírou zabezpečení.

Bezpečnost

Zásadní výhodou této služby je bezpečnost a zároveň možnost opatření dokumentu uznávaným elektronickým podpisem.

Bezpečnost je zajištěna těmito klíčovými parametry:

• Data potřebná k vytvoření elektronického podpisu, jsou bezpečně uložena u kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (První certifikační autority, a.s) a to na zařízení typu HSM, které nikdy neopustí. Stejně tak není možné jejich zkopírování.
• Veškerá komunikace mezi mobilním zařízením uživatele a službou I.CA RemoteSign je šifrována silně zabezpečeným protokolem.
• Náhled dokumentu v PDF formátu nebo odkaz na stažení podepisovaných dat jsou předávány v zašifrované podobě. K jejich dešifrování může dojít až na koncovém zařízení podepisujícího uživatele a všechny informace, které podepisované dokumenty obsahují, jsou přístupné pouze poskytovateli služeb a uživateli.

Aktivace služby

Aktivace služby probíhá na obchodním místě První certifikační autority, a.s. nebo u poskytovatelů služeb, kteří provozují aktivační místa služby. Zde je provedeno ověření totožnosti uživatele (žadatele o službu) a jeho registrace. Po provedení registrace uživatel získá podklady pro aktivaci služby (aktivační obálku).

Uživatel si z App Store stáhne aplikaci I.CA RemoteSign a pro její aktivaci použije aktivační obálku. Pro úspěšnou aktivaci aplikace je v některých případech nutné podepsat první dokument zaslaný k podpisu do aplikace - Smlouvu o vydání kvalifikovaného certifikátu a službě I.CA RemoteSign.

Uživatel si v procesu aktivace provádí přiřazení prvního zařízení. V rámci využívání služby má možnost si přidávat další zařízení. Všechna aktivní zařízení v systému I.CA RemoteSign mají vždy stejná oprávnění a využívají shodný podpisový certifikát. Požadavky k podpisu jsou vždy k dispozici na všech aktivních zařízeních. V případě, že na jednom z aktivovaných zařízení proběhne podepsání dokumentu, na ostatních je dokument označen jako podepsaný a nemůže tedy dojít k duplikování podpisu.

Aktivované zařízení má možnost uživatel také zablokovat, popř. trvale zrušit, což umožňuje bezpečné řešení situací spojených s poruchou přístroje, ztrátou nebo jeho výměnou.

Podrobné informace o službě I.CA RemoteSign, příručku pro aktivaci a ovládání aplikace služby a také seznam obchodních míst První certifikační autority, a.s., kde můžete získat aktivační obálku, naleznete na www.ica.cz

Novinky

Verze 1.3.5

Oprava chyb

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář První certifikační autorita, a.s. nesdělil společnosti Apple podrobnosti o svých opatřeních na ochranu soukromí a o nakládání s daty. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Podrobnosti nebyly poskytnuty

K doplnění podrobných informací o ochraně soukromí bude vývojář vyzván při zveřejnění příští aktualizace pro tuto aplikaci.

Podporuje

  • Rodinné sdílení

    Se zapnutým Rodinným sdílením bude moci tuto aplikaci používat až šest členů rodiny.

Také by se vám mohlo líbit