Skärmavbilder

Beskrivning

"Jag Läser" är en svenskutvecklad app som syftar till att på ett snabbt, enkelt och interaktivt sätt öva barns läsförmåga. Applikationen innehåller mer än 3000 meningar och ord speciellt framtagna för denna app samt mer än 100 tillhörande bilder. "Jag Läser" är i första hand anpassad för barn i tidig skolålder som jobbar med att få flyt i läsningen och utveckla läsförståelsen. Applikationen är även lämplig för barn och ungdomar som är nya med det svenska språket. Förutom svenska så är innehållet även tillgängligt på engelska, danska, norska och finska.

"Jag Läser" består av sex olika övningar som på olika sätt övar barnens förmåga att läsa:

Sant eller falskt?
Övar barnens läsförståelse. Ett påstående presenteras och uppgiften är att bestämma om det är sant eller falskt utifrån den bild som visas.

Vilket ord saknas?
Övar barnens förståelse för meningsbyggnad samt prepositioner. Uppgiften består i att välja vilket av fyra ord som är det korrekta för att göra meningen komplett.

Välj rätt mening
Övar flytet i läsningen samt läsförståelsen. Fyra meningar presenteras som behöver läsas och förstås för att kunna välja vilken som passar till visad bild.

Gör en mening
Övar barnens förståelse för meningsbyggnad med stor bokstav och punkt som viktiga delar. En bild visas tillsammans med mellan tre och sex ord. Uppgiften är att bygga en korrekt mening av orden.

Meningsmemory
Övar flytet i läsningen, läsförståelse samt minnet då även det är en väsentlig del i läsförmågan för att barnen ska komma ihåg vad de läst. Fyra bilder skall som ett memoryspel paras med rätt mening.

Läs och svara
En sammansatt övning som övar såväl flytet i läsningen som läs- och ordförståelse. En kortare text presenteras tillsammans med en bild. När barnet läst texten och väljer att gå vidare presenteras en fråga med tre svarsalternativ baserat på den lästa texten.

För att motivera barnen att fortsätta övningarna finns en belöningsbok inbyggd i applikationen. Efter hand som uppgifterna klaras av låses bilderna i belöningsboken upp. Redan efter första avklarade uppgiften får man sin första belöning. Men för att låsa upp dem alla och göra belöningsboken komplett krävs mer än 100 lösta uppgifter.

"Jag Läser" är precis som våra andra applikationer fri från i-app-köp och reklam och utvecklad för att barnen i största möjliga utsträckning skall kunna använda appen på egen hand.

Nyheter

Version 1.3

Buggfixar och förbättringar.

Appintegritet

Utvecklaren aMASE AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Information

Säljare
aMASE AB
Storlek
205.5 MB
Kategori
Utbildning
Kompatibilitet

Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Språk

svenska, danska, engelska, finska, norska bokmål

Ålder
4+
Copyright
Pris
2,99 US$

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar