i-SPEED by VNNIC 4+

Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)

Designed for iPad

    • 3.7 • 3 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

i-SPEED by VNNIC (i-SPEED) là ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, phát triển.
Ứng dụng i-SPEED giúp người dùng Internet Việt Nam có thể tự kiểm tra, đánh giá tốc độ truy cập Internet qua các thông số: tốc độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), độ trễ (Ping, Jitter).
i-SPEED phản ánh trung thực kết quả đo tốc độ truy cập Internet của người dùng. Dữ liệu đo sẽ đóng góp, hỗ trợ cho cơ quan quản lý xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ Internet Việt Nam; nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; bảo vệ quyền lợi người sử dụng.
Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ:
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
Website: https://vnnic.vn
Email: i-speed@vnnic.vn.

What’s New

Version 2.1

Tối ưu ứng dụng và nâng cao trải nghiệm của người dùng

Ratings and Reviews

3.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

App Privacy

The developer, Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC), indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities