iBUK 17+

IGB

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

iBuk cung cấp các dịch vụ trao đổi hàng hóa cho người dùng và người bán. Ứng dụng bao gồm các chức năng
- Đấu giá sản phẩm
- Mua bán sản phẩm
- Trả giá (mặc cả) sản phẩm
- Đăng tải sản phẩm
- Tham gia viết và bình luận sản phẩm thông qua diễn đàn

What’s New

Version 1.8

Sửa lại đường dẫn, tối ưu ứng dụng

App Privacy

The developer, IGB, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Sports
Sports
Sports
Sports
Travel
Sports

You Might Also Like

Business
Productivity
Business
Business
Productivity
Business