Screenshots

Description

Thoả thích nhắn tin trên iOS 10 với bộ stickers Bebe LV v3.1 phiên bản tiếng Việt.

Bộ stickers Bebe LV hiện có nhiều cách biểu lộ tình cảm rất theo kịp thời đại như "#HTCA", "Fan Cứng", v/v.

Bạn có thể báo cho chúng tôi biết một sticker mà bạn muốn có, nếu đủ số lượng yêu cầu chúng tôi sẽ vẽ sticker đó và đưa lên store.

What’s New

Version 3.1

Stickers theo kịp thời đại như "#HTCA", "Fan Cứng", v/v.

App Privacy

The developer, hosulx, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You Might Also Like