Description

Parents Helper is an app for helping parents with organizing everyday matters linked with their kids.

Organizuj swoje sprawy rodzicielskie - codziennie.

Parents Helper is app developed by parents for parents. It helps with organizing your everyday matters linked with your kids. Especially when you have more than one kid. Usability and app functions are growed from our parental experience - especially in organizing matters, prioritize it, and reminders. And - what’s important - in easy sharing tasks with partner.

In this app you will find:

- To-do-list, task manager and calendar functions - all in one, with all badging and sorting options in easy manner - focused on effectiveness, and no time consuming using. We are parents too, and we know from experience how it is when you have one child on your hands, second runs away from you, and in center of this you must do a note about a school competition next week. This note and photo for it must be done by one thumb in seconds - and it’s a main focus of this app.

- Features of easy sharing tasks between partners.

- Reminders are important. Based on time schedule and on localization. Especially useful when you have some unimportant matters with no deadline, to doing „in occasion” when you will be in neighborhood - this app may remind you about all of this little parental cases and saving your time.

Polski:
Parents Helper jest aplikacją opracowaną przez rodziców dla rodziców. Pomaga w organizowaniu codziennych spraw związanych z Twoimi dziećmi. Zwłaszcza, gdy masz więcej niż jedno dziecko. Funkcje aplikacji są rozwijane dzięki naszemu doświadczeniu rodzicielskiemu - zwłaszcza w organizowaniu spraw, ustalaniu priorytetów i przypomnieniach. I - co ważne - w łatwym przekazywaniu zadań partnerowi.

W aplikacji znajdziesz:

- Listę rzeczy do zrobienia, menedżer zadań i funkcje kalendarza - wszystko w jednym, ze wszystkimi opcjami oznaczania i sortowania w łatwy sposób - skoncentrowane na skuteczności i nie zajmujące dużo czasu. Jesteśmy rodzicami i wiemy z doświadczenia, jak to jest, kiedy masz jedno dziecko na rękach, drugie właśnie ucieka, a w środku tego zamieszania musisz zrobić notatkę o szkolnym konkursie w przyszłym tygodniu. Ta notatka i zdjęcie muszą być zrobione kciukiem w ciągu kilku sekund - to jest głównym celem tej aplikacji.

- Funkcje łatwego udostępniania zadań między partnerami.

- Przypomnienia są ważne. Na podstawie harmonogramu i lokalizacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy masz jakieś mniej ważne sprawy bez terminu, do zrobienia przy okazji, gdy akurat będziesz w okolicy - ta aplikacja może przypominać ci o tych wszystkich małych, rodzicielskich sprawach i oszczędzić Twój czas.

What’s New

Version 1.3.1

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

App Privacy

The developer, Piotr Ciesielski, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like