iPhone Screenshots

Description

「ChhoeTaigi 台語辭典App」是1 ê有30萬thóng ê字詞ê台語辭典app,予你安裝tī手機仔頂koân,隨時chah teh看,koh無需要連網路,chhiau-chhōe ê速度不止仔kín!是你學習台語、台語文siōng好、siōng利便ê ke-si!

【特色】
- 超過30萬ê台語字詞。
- 字詞資料1-pái全部chhōe。
- 適合tī手機仔頂koân使用。
- 免上網。
- 反應速度kín。
- 開放原始碼:https://github.com/ChhoeTaigi。

【支援 ê 辭典資料】
有全部超過30萬ê台語字詞。
版權kap說明:https://github.com/ChhoeTaigi/ChhoeTaigiDatabase。
字詞資料:
1. 台文華文線頂辭典
2. 台日大辭典(台文譯本)
3. Maryknoll台英辭典
4. Embree台語辭典
5. 教育部台語辭典
6. 甘字典
7. iTaigi華台辭典
8. 台灣白話基礎語句
9. 台灣植物名彙

【建議 kap 指教】
- 網站:https://chhoe.taigi.info/
- 面冊:https://www.facebook.com/ChhoeTaigi/
- Email:ngoohebi+chhoetaigi@gmail.com

多謝!

What’s New

Version 1.1.3

1. 修改 iOS 10 ê介面問題
2. 修改Tńg去頂1 ê畫面ê字
3. 更新相關ê程式庫

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Information

Seller
Jiaming Wu
Size
222.8 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English, Traditional Chinese

Age Rating
Rated 9+ for the following:
Infrequent/Mild Profanity or Crude Humor
Infrequent/Mild Mature/Suggestive Themes
Copyright
Copyright © 2018 Ngô͘ Ka-bêng. All rights reserved.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like