Screenshots

Description

2Nông - Kết nối nông nghiệp
Cập nhật giá cả thị trường liên tục.
Tin tức về nông nghiệp, sâu bệnh.
Tra cứu kiến thức nông nghiệp cực nhanh.
Giải đáp thắc mắc cùng chuyên gia.
Tạo, quản lý,quét truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Dự báo thời tiết nông nghiệp, chính xác.
Trò chơi, đố vui giải trí nông nghiệp theo mỗi sự kiện.
Hệ thống chụp ảnh và tìm bệnh trên lá lúa và nhiều hơn thế nữa…

Continuous pricing.
Agriculture news.
Look up agile knowledge of agriculture.
Get expert advice from certified Agriculture consultants.
Create, manage, and product traceability.
Event game, quiz game for each event.
Taking photos and finding diseases on rice leaves and more ...

What’s New

Version 1.2.63

Fix một số lỗi trong ứng dụng.

App Privacy

The developer, PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Business