Screenshots

Description

2Nông - Kết nối nông nghiệp
Cập nhật giá cả thị trường liên tục.
Tin tức về nông nghiệp, sâu bệnh.
Tra cứu kiến thức nông nghiệp cực nhanh.
Giải đáp thắc mắc cùng chuyên gia.
Tạo, quản lý,quét truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Dự báo thời tiết nông nghiệp, chính xác.
Trò chơi, đố vui giải trí nông nghiệp theo mỗi sự kiện.
Hệ thống chụp ảnh và tìm bệnh trên lá lúa và nhiều hơn thế nữa…

Continuous pricing.
Agriculture news.
Look up agile knowledge of agriculture.
Get expert advice from certified Agriculture consultants.
Create, manage, product traceability.
Event game, quiz game for each event.
Taking photos and finding diseases on rice leaves and more ...

What’s New

Version 1.2.22

Sửa các lỗi và nâng cấp ứng dụng.
Đăng ký có xác thực.

App Privacy

The developer, PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like